Giao hàng ở Nga và các nước khác

Расходомеры, измерительные комплексы учёта тепла, газа, пара и пр. ЛОМО-Прибор

Đã hơn 10 năm TẬP ĐOÀN CÁC CÔNG NGHỆ MỚI (NOVYE TEKHNOLOGII) cung cấp расходомеры-счётчики, преобразователи расхода, измерительные комплексы учета тепла, газов, пара. Kinh nghiệm tích lũy được và việc sử dụng linh kiện từ các nhà sản xuất hàng đầu là lý do chính khiến người tiêu dùng lựa chọn chúng tôi
Danh mục sản phẩm ЛОМО-Прибор

Về công ty ЛОМО-ПРИБОР

Thông tin pháp lý
ЛОМО-Прибор (г. Санкт-Петербург), основанная в 2003 году, изначально специализировалась на разработке высокотехнологических приборов промышленного учёта природного газа на основе струйного автогенераторного метода. В настоящий момент компания значительно расширила ассортимент выпускаемой продукции и географию поставок.
 • МОДЕРНИЗАЦИЯ

  Учитывая определённые преимущества счетчиков РС-СПА-М перед другими типами расходомерных устройств, в рамках программы модернизации в Московской области компания заменила более 600 устройств типа РГ.
 • ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

  В рамках Программы правительства Российской Федерации по энергосберегающим технологиям были разработаны и внедрены теплосчетчики ИКТ-9943-Э3 и ИКТ-9961-Э5, как на источник тепла, так и на объекты ЖКХ.
 • ЭКОНОМИЧНОСТЬ

  Использование приборов учёта производства ЛОМО-Прибор даёт возможность при монтаже и наладке узла учёта тепла существенно снизить затраты, как по времени, так и по экономическим показателям.

Catalog sản phẩm ЛОМО-ПРИБОР

Расходомеры-счётчики, преобразователи расхода, измерительные комплексы учета тепла, газов, пара
 • Расходомеры ЛОМО-ПРИБОР
  Расходомеры
  РС-СПА-М, ИТЭМ и др.
 • Измерительные комплексы ЛОМО-ПРИБОР
  Измерительные комплексы
  ИКГ 6761-П2, ИКТ 9943-Э3 и др.

Bộ tuyển chọn sản phẩm ЛОМО-ПРИБОР

Bạn hãy lựa chọn phương thức đặt hàng hoặc nhận thông tin về đặc điểm, giá cả và thời gian giao hàng thuận tiện nhất.
 1. Bảng giá

  Hãy xem thông tin mức giá của chúng tôi, bằng cách nhận bảng giá hoặc đề xuất thương mại chính thức cho sản phẩm ЛОМО-ПРИБОР.

 2. Tư vấn

  Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để nhận được những phương án phù hợp nhất theo đặc điểm kỹ thuật và ngân sách ЛОМО-ПРИБОР

 3. Bộ tuyển chọn sản phẩm tương tự

  Hãy cho chúng tôi biết nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đề xuất hấp dẫn theo các tham số và phạm vi giá ЛОМО-ПРИБОР

 4. Đơn hàng và giao hàng

  Hãy gửi cho chúng tôi đơn đặt hàng để nhận hóa đơn, hợp đồng mua bán cho pháp nhân, cá nhân đối với hàng hóa ЛОМО-ПРИБОР

Bảng thông tin ЛОМО-ПРИБОР

Tìm hiểu thêm về sản phẩm của công ty ЛОМО-Прибор.

TẬP ĐOÀN CÁC CÔNG NGHỆ MỚI (NOVYE TEKHNOLOGII)

Các câu hỏi về bán hàng và hỗ trợ hãy liên hệ thành phố
Bạn hãy đặt câu hỏi ngay bây giờ: